*** ***

Beste clubleden,

De inning van de contributie zal worden uitbesteed aan ClubCollect. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor u is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen gedaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht.

Wat betekent het samenwerkingsverband concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie en boete-inningen van PGS/Vogel over. ClubCollect zal via SMS en e-mail rechtstreeks contact opnemen met alle leden. Zorg ervoor dat de club over de juiste contactgegevens beschikt. De betaalverzoeken worden verzonden via SMS en e-mail. Door op een meegezonden link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in een keer of in termijnen te betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso of  via IDEAL en zijn daarom 100% veilig. Niet op tijd betaalde contributies worden verhoogd met een boete van 5 Euro.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zullen hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging en meer specifiek de verwerking van de betalingsgegevens voor de contributie en boetes. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de eisen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

U als clublid  kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributie en boete-inning worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciele doeleinden. Meer info over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op:

https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de Ledenadministrateur Eus Blom of het Bestuur van PGS/Vogel. Voor meer info over ClubCollect verwijs ik u graag naar haar website http://www.clubcollect.com .

Het Bestuur