*** ***

Beste leden, 

Anderhalf jaar geleden zijn wij, Ed, Pieter, Martijn en Martin met het nodige enthousiasme aangetreden als nieuw bestuur van PGS/VOGEL. Recent hebben wij ons functioneren en het functioneren van onze vereniging met elkaar besproken. 

Ondanks een overwegend positivisme over het huidige verenigingsleven, is de uitkomst van onze reflectie samen te vatten in de volgende drie conclusies:

1.    01.   Het ontbreekt ons aan voldoende tijd en aandacht

2.    02.  We zijn een te groot deel van de beschikbare tijd bezig met de alledaagse zaken

3.    03.  De vereniging kent een gebrek aan vrijwilligers

Er is niet al te veel fantasie voor nodig om te constateren dat deze drie conclusies een directe onderlinge relatie hebben. 

De komende maanden willen wij daarom met leden en aanverwanten in gesprek gaan over de toekomst van PGS/VOGEL. Gezamenlijk met hen willen wij een visie ontwikkelen en nadenken over de inzet en de bereidheid om te helpen bij de uitvoering van de verschillende verenigingstaken. Daarvoor zullen wij in de komende weken een aantal van jullie persoonlijk benaderen.

Wij worden als bestuur ondersteund door Jan Raateland van de stichting ONS. Hij begeleidt ons en onze vereniging in het doorvoeren van een aantal verbeteringen en het ontwikkelen van de visie op de toekomst van PGS/VOGEL. 

Je mag deze aankondiging ook beschouwen als een uitnodiging om je bij een van de bestuursleden aan te melden om mee te denken, praten en te doen. 

 

Namens het bestuur, 

Martin Koeze