*** ***

Beste clubleden,

Wij gaan over tot het innen van de contributies 2018/2019.

De inning van de contributie is ook dit jaar uitbesteed aan ClubCollect. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Het innen via ClubCollect geldt voor alle leden die contributie verschuldigd zijn.

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor u is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen gedaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie en boete-inningen van PGS/Vogel over. ClubCollect zal via een brief, SMS en e-mail rechtstreeks contact opnemen met alle leden. Zorg ervoor dat de club over de juiste contactgegevens beschikt. De betaalverzoeken worden verzonden via een brief, SMS en e-mail. Door op een meegezonden link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in een keer of in 4 maandelijkse termijnen te betalen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via IDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Het Bestuur